godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w CKZiU na rok 2015/16

Zadania

Forma realizacji

Termin

Wybór Rady SU

Spotkanie SU z opiekunem

Wrzesień

Pozyskanie nowych członków SU

Poinformowanie klasa pierwszych i drugich o naborze do SU

Wrzesień

Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2015-2016

Spotkanie SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny.

Wrzesień

Stałe informowanie nauczycieli i uczniów o pracy i akcjach SU

Prowadzenie tablicy informacyjnej.
Systematyczne spotkania SU.
Współpraca z Radą Pedagogiczna i dyrektorem szkoły.
Sprawozdania z działalności w I i II semestrze.

Cały rok szkolny

Praca na rzecz szkoły

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym.
Organizowanie imprez szkolnych oraz udział w działaniach szkoły.
Przygotowanie i sprzedaż obligacji szkolnych.

Cały rok szkolny

Współpraca SU z samorządami klasowymi

Informacyjne spotkania.
Zapoznanie samorządów klasowych z opiekunem i przedstawicielami SU.

Cały rok szkolny
Wrzesień

Udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych

Przygotowanie i wygłoszenie przemówień z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, ślubowania klas pierwszych, Dnia Edukacji Narodowej itd.

Cały rok szkolny

Udział w akcjach charytatywnych

Organizacja akcji Góra Grosza na terenie szkoły.
Organizacja zbiórki pieniężnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Wg terminarza akcji
Wg potrzeb

Otrzęsiny klas pierwszych 2015

 

Wrzesień

Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowanie uroczystości dla całej społeczności szkolnej.
Zaangażowanie przedstawicieli różnych klas w obchody DEN.

Wrzesień/październik

VIII Szkolny Konkurs Poezji i
Pieśni Patriotycznej

Pomoc w przygotowaniu konkursu – dekoracja, sprawy organizacyjne.

Listopad

III Turniej Kulturalny Klas

Opracowanie zadań, konkurencji i konkursów.
Zorganizowanie turnieju dla wszystkich klas w pierwszym dniu wiosny.

Marzec

Udział w Akademii Filmowej

Zebranie grupy osób chętnych do udziału w AF i zgłoszenie do organizatora.
Organizowanie raz w miesiącu wyjazdów do kina Helios.

Wrzesień
Wg harmonogramu AF

Edukacja filmowa – Nocne Maratony Filmowe

Opracowanie programu NMF.
Popularyzacja akcji wśród uczniów.
Zebranie grupy młodzieży.
Przygotowanie sali.

Raz w semestrze

Dzień Otwarty Szkoły

Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Dnia Otwartego Szkoły dla gimnazjalistów.

Kwiecień

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca
Benita Kupis klasa 3 hT

Zastępca przewodniczącej
Martyna Sokół klasa 3 hT

Sekretarz
Klaudia Traczyk klasa 3 hT

Anna Matysiak klasa 3 lżT
Katarzyna Giza klasa 3 lżT
Aleksandra Gałek klasa 3 gmT
Weronika Nowak klasa 3 hT
Patrycja Amerek klasa 3 pL
Kacper Alot klasa 3 pL
Hubert Koniarczyk klasa 3 gmT
Weronika Sałbut klasa 2 gT
Oliwia Wojtyś klasa 2 hżT
Weronika Lewikowska klasa 2 hżT
Kacper Strzelecki klasa 1 hT

 

 

 


opiekun: mgr Katarzyna Pastuszka-Janeczek