godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 


GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

 

pedagodzy: Beata Markowska i Agnieszka Piaseczna

grafik do pobrania

Dodano 2015

Wybierz życie bez tytoniu - prezentacja do pobrania

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

REGULAMIN KONKURSU
„ IM WIĘCEJ PALISZ, TYM WIĘCEJ TRACISZ. ZGAŚ PAPIEROSA !!!!”

 • Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, zaś jego koordynatorami pedagodzy szkolni: Agnieszka Piaseczna i Beata Markowska.
 • Konkurs ma zasięg szkolny. Mogą w nim brać udział uczniowie wszystkich klas CKZiU w Pionkach.
 • Cele konkursu:
 • Wzrost świadomości młodzieży w zakresie uzależnienia od papierosów, e-papierosów, nikotyny
 • Propagowanie pozytywnej postawy młodzieży – moje życie bez uzależnień
 • Zainspirowanie młodzieży do twórczego myślenia o własnych możliwościach
 • Propagowanie ideii – każdy ma prawo do dorastania w środowisku wolnym od dymu nikotynowego
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych młodzieży
 • Konkurs jest konkursem plastycznym
 • Konkurs odbędzie się 19 listopada 2015 roku, przygotowane prace zostaną zaprezentowane na holu górnym
 • Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują pedagodzy szkolni w terminie do dnia     2 listopada 2015 roku
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie plakatu odnoszącego się tematycznie do hasła „ Im więcej palisz, tym więcej tracisz. Zgaś papierosa” wykonanego techniką dowolną  ( grafika, farby, wyklejanka, wydzieranka itp.) w formacie A-1 i złożenie go do 16 listopada 2015 roku do pedagogów szkolnych. Plakat powinien być podpisany na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia, oraz oznaczeniem klasy.
 • Prace oceniać będzie trzyosobowa szkolna komisja konkursowa składająca się z przedstawiciela dyrekcji, nauczycieli oraz samorządu uczniowskiego
 • Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone drobnymi upominkami

 

Pedagodzy szkolni