godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 

BIEŻĄCA OFERTA EDUKACYJNA w CKZiU

I. Technikum ( 4 lata )

1. Technik cyfrowych procesów graficznych

2. Technik mechanik - komputerowe wspomaganie produkcji

3. Technik hotelarstwa

4. Technik logistyk

5. Technik żywienia i usług gastronomicznych

II. Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

1. Bezpieczeństwo Publiczne- policja

III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata)

1. Kucharz

2. Sprzedawca

3. Ślusarz

4. Murarz-tynkarz

5. klasa wielozawodowa

IV. Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych - 2 klasy

V. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

1. Kucharz

2. Krawiec

 

 

Szkoła w liczbach

Liczba uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Pionkach
stan na dzień 10 września 2015 r

szkoła dzienna

 

kl1

kl2

kl3

kl4

razem

I Technikum

119

90

75

51

335

I Liceum Ogólnokształcące

0

22

23

-

45

I Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

36

28

33

-

107

 

ogółem

155

140

131

51

487

szkoła zaoczna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :  45
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kucharz:  29
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – krawiec:  23

 

Rok szkolny 2015/16 rozpoczęło 5 pierwszych klas

technik hotelarstwa - wychowawca Lidia Oleszczuk

technik cyfrowych procesów graficznych - wychowawca Anna Okulska

technik logistyk - wychowawca Magdalena Domagała

technik mechanik/ technik żywienia i usług gastronomicznych - wychowawca Mariusz Wrochna

zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz/ślusarz - wychowawca Anna Góralska