godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 


Seminarium - Podsumowanie Projektu

Galeria fotografii z seminarium podsumowującego projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji.

 


Dodano 15.11.2012


Obóz językowy do Lidzbarku Welskiego

10 osób z Technikum hotelarskiego w lipcu pojechało na obóz językowy do Lidzbarku Welskiego. Oprócz nas było tam również 7 grup uczniów ze szkół uczestniczących w pierwszej i drugiej edycji programu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”- w sumie 88 uczniów różnych zakątków Polski wraz z opiekunami. Po drodze zabraliśmy do autokaru Technikum Samochodowego i Agroturystycznego, by ruszyć dalej w miłą choć długą podróż na Mazury. Na miejsce dotarliśmy późno wieczorem i od razu zapoznaliśmy się z regulaminem obozu i pozostałymi uczestnikami J. a
Zajęcia z języka angielskiego na obozie trwały od godziny 9.00 do 13.00. Wraz z nauczycielem ćwiczyliśmy mówienie by przełamać barierę językową i zapoznawaliśmy się z ciekawostkami dotyczącymi angielskiej kultury i nauki. Po zajęciach ćwiczyliśmy wybraną przez nas piosenkę, którą przedstawiliśmy na występie podsumowującym cały nasz pobyt na Mazurach.  Codziennie chodziliśmy także na spacery, pływaliśmy kajakami, jeździliśmy na wycieczki rowerowe po okolicy i uczestniczyliśmy w zajęciach muzycznych w ośrodku. Całą grupą wybraliśmy się do  Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku gdzie mogliśmy zobaczyć stare umundurowanie strażaków, hełmy, maszyny  i dokumenty dotyczące tamtejszej jednostki a wieczorami uczestniczyliśmy w zajęciach rekreacyjno- rozrywkowych, np. dyskoteka, karaoke i ognisko.   Największą atrakcją obozu była jednak całodniowa wycieczka do Malborka. Zwiedziliśmy tamtejszy zamek a przewodnik opowiadał nam o Mistrzach Zakonu, salach balowych w zamku i uzbrojeniu rycerzy w tamtych czasach. s
Nie mieliśmy czasu się nudzić. Poznaliśmy wiele wspaniałych osób z innych szkół, poprawiliśmy swoje wypowiedzi w języku angielskim i dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o pięknym Lidzbarku i Malborku.s

Dodano04.09.2012


Wakacyjny obóz kompetencji matematycznej

W sierpniu 2011 uczniowie klasy II tbl wraz z opiekunem Sylwią Hajdułą brali udział w Wakacyjnym Obozie Naukowym  
w Poroninie.
Wyjazd zorganizowany był w ramach „SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI”- kompetencja matematyczna.
Podczas WON realizowany był program merytoryczny
i rekreacyjno -sportowy.
Pierwszy - obejmował głównie zajęcia umożliwiające motywowanie uczniów do nauki matematyki poprzez ich aktywizowanie, organizację zajęć w sposób niekonwencjonalny
w różnorodnych formach.
    Zależnie od potrzeb zajęcia odbywały się zarówno w salach ośrodka, jak również w terenie. Prowadzone w ten sposób zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wskazywanie na wiele praktycznych zastosowań matematyki sprzyjało rozwijaniu zainteresowań uczniów tą dziedziną nauki, wyzwalaniu aktywności uczestników oraz przełamywaniu ich uprzedzeń do matematyki.k

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Dominowały w nich metody aktywizujące, wykorzystujące m.in. różnorodne uzdolnienia uczniów i warunki lokalne, a także wprowadzające elementy rywalizacji między grupami. Jedną z tych metod była metoda projektów, realizowana kompatybilnie
z zaplanowaną tematyką. Uwieńczeniem zajęć na obozie był konkurs nt. „Matematyczny analfabeta w realiach dzisiejszego życia",
p

Dodano 19.09.2011


Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę aplikacji - Przedsiębiorstwo Symulacyjne
Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na nazwę dla aplikacji internetowej - Przedsiębiorstwo Symulacyjne. Jako najlepsza została wybrana propozycja Pani Sylwii Sokół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach - „SKK - Skok Ku Karierze". Pani Sylwia w nagrodę otrzyma laptop ufundowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Dodano 10.04.2011


PRZEDSIĘBIORSTWO SYMULACYJNE - OBÓZ

W dniach 21 do 24 lutego uczestniczyliśmy w wyjeździe naukowo-wypoczynkowym w Turnie w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Spotkaliśmy się tam z uczniami dziesięciu techników z Mazowsza m.in. z  Warki, Garwolina, Wyszkowa,  Radomia, Zwolenia, Lipska i Sienna. W ośrodku Emaus, gdzie byliśmy zakwaterowani zapewniono nam luksusowe warunki (ciepłe, przytulne pokoje z osobnymi łazienkami) i szereg ciekawych zajęć.

I
Naszym podstawowym celem wyjazdu były zajęcia w ramach Przedsiębiorstwa Symulacyjnego. Codziennie przez kilka godzin zmagaliśmy się z regułami rynku i konkurentami w grze symulującej działanie wytwórni telefonów komórkowych.
Naszym firmom: ,,Phone’y’’ (Jakub Cymbała, Edyta Siara, Michał Nowocień, Dominik Rafa, Anna Pawlak) i ,,Telcom’’ (Paweł Machnio, Gabriela Olesiuk, Magdalena Senderowska, Rafał Miazga, Piotr Wiśniewski) udawało się całkiem nieźle- przeważnie udawało nam się  zdobywać miejsce w samej czołówce, jednak w finałowej rundzie zostaliśmy niespodziewanie pokonani przez zespół z Wyszkowa, który zdobył 1-sze miejsce. Mieliśmy również ciekawe zajęcia dodatkowe: naukę udzielania pierwszej pomocy, zajęcia dotyczące przepisów ruchu drogowego, spotkanie z funkcjonariuszem prewencji  dotyczące przemocy w szkole.  Aż dwóch naszych uczniów zdobyło nagrody w konkursie znajomości przepisów drogowych na symulatorze jazdy motorowerem: II miejsce zajął Jakub Cymbała- wygrał głośniki firmy Logitech zaś IV miejsce zajął Rafał Miazga-wygrał Encyklopedię Multimedialną PWN.I
Wieczorami też nie narzekaliśmy na brak rozrywek. Mieliśmy zorganizowaną dyskotekę, ognisko i wieczór karaoke.  Początki były nudne, ale nasza grupa  wraz ze znajomymi z Warki zawsze umiała wciągnąć resztę uczestników do zabawy.
Podsumowując, nasz wyjazd był bardzo ciekawy, a chociaż nie wygraliśmy to wiemy, że  nie zmarnowaliśmy ferii - również dzięki sorce Lidii Oleszczuk i jej świetnym pomysłom!

T

Dodano 26.02.2011


WYNIKI KONKURSU "GRANT DLA SZKÓŁ"

W dniu 17 listopada 2010 r. zakończono prace komisji konkursowej w ramach konkursu „Granty dla szkół" realizowanego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej,  zadanie 7 „Opracowanie i realizacja przedsięwzięć egzemplifikujących nabycie kompetencji kluczowych oraz pozwalających je doskonalić i wykorzystać"

KONKURS W NASZEJ SZKOLE WYGRAŁA KOMPETENCJA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA.

Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Pani Sylwii Sokół w klasie II technikum o specjalności Kelner.

Zadaniem projektu będzie wykonanie cyklu krótkich filmów dydaktycznych  w klasie o profilu kelner z przedmiotu obsługa konsumenta.Pomysł ten został uzgodniony z nauczycielem prowadzącym te zajęcia i uzyskał akceptację. Uczniowie będą  pracowali z moją pomocą, w grupach i indywidualnie. Każdy z uczniów zostanie zaangażowany do pracy i zostaną przydzielone odpowiednie zadania.
Przed przygotowaniem filmu uczniowie będą  uczestnczyć w spotkaniach ze mną w czasie których szczegółowo omówione będą cele i ustalone zadania potrzebne do realizacji każdego działania.
Przed przystąpieniem do pracy uczniowe poznają sprzęt i oprogramowanie potrzebne do realizacji tego projeku (kamera , aparat cyfrowy, program Windows Movie Maker, program FotoAlbum). Klika spotkań poświęcona będzie na zdobycie umiejetności posługiwania się  środkami dydaktycznymi w problematyce cyfrowej rejestracji i obróbki obrazów ruchomych.
W czasie tych zajęć uczniowie poznają:
- wizualne środki dydaktyczne - zasady wykonywania zdjęć (kadrowanie, fotografia portretowa, fotografia makro), sposoby obróbki fotografii cyfrowej (przy użyciu zakupionego wcześniej w ramach zajęć MIK-u programu PhotoShop CS4) oraz sposobu archiwzacji zdjęć cyfrowych (dostępny program darmowy np.Fotoalbum);
- audiowizualne środki dydaktyczne - charakterystyka filmu dydaktycznego, scenariusz filmu, projektowanie i realizacja filmu, montaż materiału filmowego.
Istotną sprawą może być wyszukanie (w Internecie i innych zasobach) i obejrzenie już istniejących filmów dydaktycznych oraz poszukiwanie niezbednych wiadomości do realizacji zadania.
Ustalone zostaną zasady pracy i  zasadnicza struktura filmu, jego zawartość merytoryczną oraz powiązania z programem nauczania tak aby treść filmu dydaktycznego  odpowiadała tematowi konkretnej lekcji i była zgodna z zasadami nauczania.
Filmy będą  krótkie (4 -7minutowe), o czytelnym celu, nie rozbijające toku lekcji, potrzebne do wykorzystania w dokładnie określonym momencie. Filmy mogą zawierać komentarze nauczyciela lub ucznia wykorzystywane w czasie lekcji.

Uczniowie  podzielą się rolami - reżyser, operator, dzwiękowiec, scenograf, scenarzysta, aktorzy, obsługa techniczna  tak aby każdy z nich miał  możliwość wykorzystania swoich umiejętności i zainteresowań.

Dodano 25.12.2010


SZKOLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"realizowany przez:Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektui Partnerów:Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku Wyższą Szkołę Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu Wyższą Szkołę Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II.Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,

W ramach projektu:Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje" na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, partnerami projektu.

Zrealizowane zostaną programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:
• przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
• technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
• języków obcych,
• przedsiębiorczości,

W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:
- Wakacyjne Obozy Naukowe,
- Koła Naukowe,
- Studium Kompetentnych Liderów,
- Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
- Konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach;

Dla nauczycieli zorganizowane zostaną:
• warsztaty dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych;
• kwartalne seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych
w szkołach programów - „Platforma kompetencji";
• obserwacja i analiza wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji; Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną:
• seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia
w szkołach zawodowych oraz służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej;
• seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

Rezultatami Projektu będzie:nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach, upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych, opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych, opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli, upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego; upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych, film edukacyjny prezentujący sposoby kształtowania kompetencji kluczowych;

Dodano 2010


KOMPETENCJE KLUCZOWE W NASZEJ SZKOLE

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPTENCJI.

Program rozwijania umiejętności uczniów czterech klas pierwszych i będzie realizowany w ciągu trzech lata trwania nauki

1. Porozumiewanie się w językach obcych: I klasa hotelarzy

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym - na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne: I klasa mechaników

a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują - w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

3. Kompetencje informatyczne: I klasa kelnerów

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość: I klasa logistyków

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Dodano 25.09.2010


INFORMACJA DLA UCZNIÓW
W ramach projektu Uczniowie otrzymają m.in. możliwość bezpłatnego udziału w:
  • Wakacyjnych Obozach Naukowych.
  • Kołach Naukowych.
  • Studium Kompetentnych Liderów.
  • Przedsiębiorstwie Symulacyjnym.
  • Materiały dydaktyczne dla każdego ucznia: podręczniki, zeszyty, długopisy it

Dodano 25.09.2010


WAKACYJNY OBÓZ NAUKOWY WŁADYSŁAWOWO 2010

W dniach 12-20 lipca 2010 roku młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach wzięła udział w Wakacyjnym Obozie Naukowym organizowanym w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Obóz odbywał się we Władysławowie. Swoim zasięgiem obejmował grupy z województwa mazowieckiego i podlaskiego. Łącznie uczestniczyło w nim 120 osób wraz z opiekunami. Pionki reprezentowała 10 osobowa grupa uczniów pierwszej klasy technikum w zawodzie kelner, wraz z opiekunką panią Sylwią Sokół.

W trakcie obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach związanych z informatyką. Poznawali programy do graficznej obróbki zdjęć oraz montażu filmów.

W ramach Wakacyjnego Obozu Naukowego uczniowie mieli możliwość ugruntować i poszerzyć wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie realizacji autorskich programów nauczania w ramach obowiązujących zajęć w szkole. Praca uczniów w nowych realiach, pod kierunkiem innej kadry dydaktycznej pozwoliła na kształtowanie ich pozytywnych cech i kreowanie postaw osób dojrzałych informatycznie, które będą potrafiły w przyszłości odnaleźć swoje miejsce w realiach zjednoczonej Europy.

Uczniowie brali również udział w licznych wycieczkach m.in. zwiedzali Półwysep Helski, fokarium, molo i port helski, latarnie morską w Rozewiu oraz Cetniewo
i Władysławowo. Wieczorami bawili się w dyskotekach, organizowanych w miejscu ich zakwaterowania. 

Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody: odtwarzacze mp3, plecaki, koszulki i czapeczki.

koj

 

 

Dodano 2010


WAKACYJNY OBÓZ NAUKOWY PORONIN 2009

W dniach 26 lipca – 02 sierpnia 2009 roku odbył się Wakacyjny Obóz Naukowy w Poroninie, w ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”,organizowany przez WSEI w Lublinie. W obozie tym wzięło udział 10 uczniów z klasy II tbl i III tbl oraz opiekun – mgr Magdalena Domagała. 

Głównym założeniem obozu było połączenie wypoczynku w pięknych górskich miejscowościach z poszerzaniem wiedzy teoretycznej zdobytejw szkole oraz praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.Autorem programu zajęć oraz koordynatorem merytorycznym była pani Mirosława Gerkowicz – wykładowca WSEI w Lublinie.Zajęcia z przedsiębiorczości koncentrowały się głównie na pomaganiu młodym uczestnikom obozu w odkrywaniu i rozwijaniu inicjatywności oraz kreatywności. Po uzyskaniu teoretycznych informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz zapoznaniu się z ofertą gospodarczą regionu mieli oni wybrać najbardziejinteresującą ich branżę oraz spróbować założyć własną działalność gospodarczą. Oczywiście obecni podczas zajęć trenerzy służyli uczestnikom wszelkimi niezbędnymi poradami i pomocą.Pod koniec zajęć młodzież miała przygotować krótką prezentację na temat założonej przez siebie działalności oraz przedstawić ją pozostałym uczestnikom.Na koniec obozu uczestnicy dokonali wyboru najlepszej prezentacji, która została nagrodzona.Ponadto uczestnicy obozu korzystali z szeregu dodatkowych atrakcji urozmaicających zajęcia dydaktyczne.Były to przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia sportowe - od pieszych wędrówek po okolicznych górach, po wyjazdy do Aquaparku.Oprócz tego młodzież uczestniczyła w licznych wycieczkach krajoznawczych połączonych z poznawaniem miejscowej kultury, architekturyoraz regionalnego środowiska gospodarczego, np.: Jaszczurówka, Gubałówka, kościół na Krzeptówkach, skocznie narciarskie, Gawęda z Góralem.

Na zakończenie obozu uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniach oraz zdobyte umiejętności, a także drobne upominki.

 JHG

Dodano 2009

wiecej informacji http://kluczowe-kompetencje.pl/