godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 


Mechanicy na Targach Technologii Obróbki Metali STOM

W dniu 22 marca  uczniowie klas mechanicznych ZSP Nr1 w Pionkach, jak co roku, uczestniczyli w Targach Technologii Obróbki Metali STOM.
SALON KIELCE już po raz czwarty organizuje targi poświęcone technologiom obróbki metali, obrabiarek i narzędzi oraz obróbki blach. Ponad dwustu wystawców prezentowało swoje technologie (http://www.targikielce.pl/index.html?k=stom&s=lista). W ramach tej wystawy pokazywane były najnowsze obrabiarki, roboty przemysłowe, maszyny i narzędzia oraz materiały stosowane w przemyśle. 
Uczniowie mieli możliwość pracy na nowoczesnych maszynach oraz najnowszym oprogramowaniu technologicznym. Wtorkowy wyjazd uczniów jest kolejnym  z działań podejmowanych w ramach projektu „Wszystko jest trudne nim stanie się proste” Wcześniej młodzi mechanicy zwiedzali zakłady na terenie Mazowsza oraz uczestniczyli w targach branżowych. Celem tych działań jest podniesienie jakości  kształcenie na kierunku mechanicznym oraz zapoznanie uczniów z najnowszymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Poprzez te działania młodzież uświadamia sobie  znaczenie kierunku mechanicznego oraz poczucie własnej wartości.
Kierunek mechaniczny w ZSP Nr 1 kształci młodzież już od 80 lat. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje możliwość pozytywnego zdania egzaminu zawodowego
( wyskoa  zdawalność w latach 2008- 2010), szybkiego znalezienia pracy oraz stanowi solidną podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji.  Studenci wydziałów mechanicznych są zatrudniani przez pracodawców jeszcze w trakcie nauki. Mają ten komfort, że zawsze mogą pracować w swoim zawodzie.
 Według danych urzędów pracy zapotrzebowanie na mechaników i inżynierów mechaników jest ogromne, nie tylko w Polsce ale i za granicą.

o

p

u

Dodano 23.03.2011


WYCIECZKA W RAMACH PROJEKTU

W dniu 19 stycznia 2011 roku odbyła się wycieczka programowa z projektu POKL 9.2 ''Wszystko jest trudne dopóki nie stanie się proste". Wzięły w niej udział 3 klasy: I ht, II ht i II tbl. Uczniowie wraz z nauczycielkami: Beatą Milczarczyk i Alicją Drab udali się
do magazynu IKEA w Jankach, gdzie ich zadaniem było obserwowanie zadań pracowników działu logistyki. Po czym udali się na obiad, który również był refundowany z projektu. Korzystając z okazji, że rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej-Curie pojechaliśmy do Muzeum jej imienia gdzie poznaliśmy bliżej życie i twórczość patronki naszej szkoły. Lecz największą atrakcją dla nas była wizyta w Teatrze Buffo
 w Warszawie, gdzie obejrzeliśmy musical pt. "Romeo i Julia". Po całodziennej wyprawie w dobrych nastrojach wróciliśmy do domu.

A

g

Dodano 22.01.2011

 

„WSZYSTKO JEST TRUDNE DOPÓKI NIE STANIE SIĘ PROSTE”

Projekt w ZSP Nr 1 w Pionkach realizujemy od stycznia 2010 roku. W ramach zadań są podejmowane działania:

 1. ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TECHNIK LOGISTYK

Zajęcia edukacyjne podnoszące jakość i kompetencje uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

 1. ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TECHNIK LOGISTYK spotkanie szkoleniowe wysokiej klasy profesjonalistami w centrum dystrybucji i dziale transportu w przedsiębiorstwie logistycznym. Organizacja szkolenia ma na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności ucznia.
 2. ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TECHNIK LOGISTYK wyjazd uczniów do magazynu logistycznego
 3. ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TECHNIK LOGISTYK – udział uczniów w targach logistycznych
 4. NoWOCZESNE METODY OBSLUGI W GASTRONOMII HOTELOWEJ – zajęcia specjalistyczne mające na celu podniesienie atrakcyjności procesu kształcenia i jakości obsługi w gastronomii hotelowej
 5. Nowoczesne METODY OBSLUGI W GASTRONOMII HOTELOWEJ- wyjazd do hotelu. Spotkanie z menadżerami hotelu celem podniesienia atrakcyjności i jakości nauki w zawodzie technik hotelarstwa.
 6. NoWOCZESNE METODY OBSLUGI W GASTRONOMII HOTELOWEJ-zajęcia z zakresu efektownego strojenia potraw, stołu. Zajęcia poszerzające umiejętności kluczowe przyszłych hotelarzy poprzez naukę teoretyczną i ćwiczenia praktycznej obsługi konsumentów.
 7. KLUB MŁODEGO MECHANIKA –ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ze szczególnym uwzględnieniem podstaw konstrukcji maszyn. Zajęcia mają na celu zniwelować dysproporcje edukacyjne wiedzy uczniów poprzez pokazanie sposobów uczenia się i przyswajania wiedzy w sposób dostosowany do poziomu grupy.
 8. KLUB MŁODEGO MECHANIKA – udział w targach branżowych – spotkanie z najwyższej klasy specjalistami, zapoznanie z najnowsza ofertą firm działających na rynku polskim.
 9. KLUB MŁODEGO MECHANIKA spotkanie ze specjalistami w zakładach pracy. Zapoznanie z rzeczywistymi potrzebami miejscowego rynku pracy.
 10. KLUB MŁODEGO MECHANIKA zajęcia z projektowania technologii frezowania – zajęcia dodatkowe pozwalające na poznanie zasad urządzeń skrawających do obróbki zgrubnej, zasad doboru parametrów w oparciu o najnowsze osiągnięcia firm.
 11. KLUB MŁODEGO MECHANIKA udział w salonie mechanicznym
 12. KLUB MŁODEGO NAUKOWCA –ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE mające na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach tworzenia produktu końcowego, a także przetwarzania przemysłowego.
 13. KLUB MŁODEGO NAUKOWCA wycieczka do zakładu produkcyjnego pozwoli na zapoznanie z linią produkcyjną w przemyśle spożywczym.
 14. KLUB MŁODEGO NAUKOWCA – udział w targach branżowych
 15. ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE Z PRZEDMIOTU USŁUGI TURYSTYCZNE –zajęcia weryfikujące treści teoretyczne o zagadnienia praktyczne z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Ukazanie walorów regionu radomskiego. Zajęcia mają wykształcić umiejętność posługiwania się GPS.
 16. ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE Z PRZEDMIOTU USŁUGI TURYSTYCZNE – wycieczka rowerowa
 17. ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE Z PRZEDMIOTU USŁUGI TURYSTYCZNE rajd po Ziemi Mazowieckiej
 18. KAŻDY PŁACI PODATKI – BLIŻEJ URZĘDÓW celem zajęć jest zmniejszenie barier i oporów młodych ludzi wobec załatwiania spraw w urzędach w Polsce. Realizacja zadnia m przybliżyć poznanie organizacji pracy w urzędach oraz specyfiki pracy urzędnika.

Koszty projektu ogółem 162 645,50 zł
W tym wkład własny 22 740 zł

 

Dodano styczeń 2010