godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 

Dokumenty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM ANTYDYSKRYMINACYJNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI TECHNIKUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII / ETYKI

PROCEDURA ROZLICZANIA FREKWENCJI

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STATUT SZKOŁY

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ROK 2016/17

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (do pobrania w formacie doc)

DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELA:

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej

Arkusz monitorowania podstwy programowej

Karta realizacji godzin

Zestawienie klasyfikacyjne

DOKUMENTY DLA UCZNIA:

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie o egzamin poprawkowy

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o zwolnienie ucznia z zajec wych.-fiz.